Miếng lót Abri-Let

Là sản phẩm dành cho người mất kiểm soát bài tiết với mức độ nhẹ